Bokashi mest opslagmethode

Aanleggen van een goede mesthoop met paardenmest. De natuur biedt ons mest aan die zeer nuttig is voor de bodem.  Alleen weten we soms niet welke voordelen er allemaal verloren gaan uit de mest door een ongecontroleerde mestopslag.

Even verduidelijken, als mest op een klassieke manier op een mesthoop gelegd wordt, is er een enorm verlies aan nutriënten en energie, dit kan tot een verlies van  -60%. Deze verloren nutriënten en energie zijn eigenlijk gratis meststoffen voor plant en bodem welke zomaar verloren gaan doordat de mesthoop een rottingsproces ondergaat. Indien we een gecontroleerde Bokashi mesthoop aanleggen wordt er, in plaats van een rottingsproces, een anaeroob fermentatieproces in gang gezet. Hierdoor is het behoud van nutriënten en de energie in de mest veel groter.

Kort samengevat zullen uw bodem en weides u zeer dankbaar zijn indien ze Bokashi mest toegediend krijgen in plaats van gewone klassieke mest. Niet alleen uw bodem en weides zullen u dankbaar zijn maar ook uw portemonnee, door de Bokashi mest hoeft u geen extra kunstmest meer aan te kopen.

Stappenplan om een bokashi mesthoop aan te leggen.

Stap 1: Vindt een geschikte plaats
Zoek een plaats waar je voldoende ruimte hebt naargelang de hoeveelheid mest. Deze mag zowel onverhard als verhard, als gebetonneerd als overdekt zijn.

Stap 2: Zorg voor een afdekzeil
De mesthoop moet zo hermetisch mogelijk afgesloten worden aangelegd zodat er geen zuurstof aan de mest kan (anaeroob proces). Hiervoor moet een afdekzeil voorzien worden, welke je kan vastleggen met bv zandzakken, stenen, banden, etc. Tip: landbouwfolie of plasticfolie uit de doe-het-zelf zaak.  Zorg voor  voldoende vocht in de mesthoop, zodat de micro-organismen kunnen migreren doorheen de volledige mesthoop. 

Stap 3: Aanbrengen van de mest
Nu kan de mest aangevoerd worden op de voorziene plaats om de Bokashi mesthoop op te bouwen. U kan kiezen om in de hoogte te werken met een kleinere breedte ofwel in de breedte en dus lager te blijven, afhankelijk van uw voorkeur en gebruiksgemak. Bij het aanvoeren van de mest, moeten telkens alle laagjes worden aangereden met een tractor om zoveel mogelijk zuurstof te verwijderen uit de mest.

Stap 4: Toevoegingen van EM producten
Om een nuttig fermentatieproces te bekomen in plaats van een schadelijke rotting is het noodzakelijk om effectieve micro-organismen® toe te voegen. Dit door gebruik van verschillende producten uit het EM Agriton gamma.

Producten voor 1 ton verse mest
- Microferm® 2L (verdund in ± 10L water)
- Vulkamin®, vulkanische mineralen 10 kg
- Aegir®, zeeschelpenkalk 10 kg
- Edasil®, kleimineralen 10 kg

Afhankelijk van de hoeveelheid mest die moet aangelegd worden, moeten deze doseringen herrekend worden. Bij het aanleggen van de mesthoop, is het wel van belang dat de producten gelijk aangebracht worden doorheen de volledige mesthoop. 

Tip: per aangevoerde laag mest, producten verdelen over de laag. 

Étape 5 : Hermetisch afsluiten van de mesthoop
Nu de mest en de producten aangevoerd zijn op de mesthoop, kunnen we deze voor de laatste maal aanrijden met de tracteur zodat er quasi geen zuurstof overblijft in de mesthoop. Nu mag deze hoop afgesloten worden. Ook hier moet ervoor gezorgd worden dat er zo weinig mogelijk zuurstof in de mesthoop kan. Daartegenover moet de mest wel nog vochtig genoeg zijn, omdat micro-organismen een transportmiddel nodig hebben om zich te migreren en te verspreiden doorheen de volledige mesthoop (via vocht). Er wordt bij het dichtvouwen van de plastic als het ware een pakketje gemaakt. Eenmaal het plastic is afgesloten moeten er gewichtjes op komen te liggen om ervoor te zorgen dat het plastic genoeg blijft liggen.

Astuce : als gewichtjes kunnen zandzakken of paletten of andere zware materialen gebruikt worden.

Commentaires (0)

Product added to wishlist