In het hart van de franse veehouderij : met bokashi een perfecte mix !

Europhyto ligt in het hart van de Aveyron.  De streek waar veehouderij de boventoon voert in deze regio.  Bij het bedrijf zijn er 5 adviseurs actief in de streek van Aveyron alsook de aanliggende departementen (Lot, Cantal, Tarn en Tart-et-Garonne). Hier bezoeken we enkele veehouderijen van schapen, geiten alsook runderen.  De streek van Occitanië telt de meeste veehouderijen in Frankrijk met ongeveer 6000 professionele waarbij de grootste nl de schapenhouderijen met 1 440 000 aantal dieren de leiding trekt. 

Schapen zijn belangrijk in Frankrijk naast de vlees en melkproductie, ook voor het onderhoud van de natuurgebieden.

 

Naast het gegeven dat het landschap mooi siert met grazende schapen, zijn er ook enkele moeilijkheden die de schapenboeren ondervinden.  De overbrugging van de winterperiode waarbij de schapen binnen zitten alsook de mestverwerking. 

Hierin biedt Agriton een meerwaarde.   In de stalling zorgen we voor een significante verlaging van de uitstoot van ammoniak, waarbij ook de geur in de stallen verbetert met al bijkomend voordeel : een droge stalbedding.  Door hiermee aan de slag te gaan, is de huisvestiging aangenamer voor de dieren alsook van de boer. 
Ook de mest wordt geoptimaliseerd door zowel de koolstof als stikstof te fixeren in de mest, welke kan terug gegeven worden aan de bodem.  Hier spreken over een optimalisatie van de agro-ecologie waarbij er rekening wordt gehouden met het welzijn van het dier alsook van de natuur.   Zo kunnen de gras en maailanden opnieuw gevoed worden met natuurlijke koolstof en stikstof van het eigen bedrijf.  Een bijkomende voordeel is ook dat het microbiële leven ook niet wordt verstoord op deze manier.  Door de mest ter plaatse anaroob te fermenteren met EM®, krijg je een opwaardering van zowel de kwaliteit als de kwantiteit van je eigen mest welke dan opnieuw de bodem voedt. 

Het EM Bokashiproces valt in de smaak van de veehouderij om deze toe te passen:  een gecontroleerde fermentatie in plaats van rotting krijgt hier voet aan wal !

Wordt vervolgd…

Commentaires (0)

We maken gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo goed als mogelijk draait voor u.