Artikel 1 - Doelstelling

Deze algemene verkoop- of dienstverleningsvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle producten en/of diensten die te koop worden aangeboden op www.agriton.com (hierna "de site" genoemd).

Het feit dat een natuurlijke of rechtspersoon op de site bestelt, impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Ze zijn te allen tijde toegankelijk op de site en hebben, indien nodig, voorrang op elke andere versie en op de eigen algemene aankoopvoorwaarden van de klant of andere.

Artikel 2 - prijzen/betalingingswijzen

De geldende prijzen kunnen worden uitgedrukt zonder of met BTW. In alle gevallen wordt het eindbedrag in het winkelwagentje vermeld, exclusief BTW en inclusief BTW. Bij rechtstreekse facturering zonder BTW zijn deze bedragen gelijk. Wij behouden ons het recht voor om nieuwe belastingen en tariefverhogingen in te voegen.

De vermelde prijzen zijn in euro's.

Voor een eerste bestelling wordt een voorschot gevraagd. Uw bestelling wordt verzonden zodra wij de betaling op de rekening of het betalingsbewijs op info@agriton.be hebben ontvangen.

Voor alle andere bestellingen moet u het volledige bedrag binnen 30 dagen betalen, op de bankgegevens die in de bevestigingsmail van de bestelling zijn vermeld, of rechtstreeks via de online betalingsmodule.

Cheques worden niet geaccepteerd.

Artikel 3 - Transport

De transportvoorwaarden worden vastgesteld volgens de voorwaarden van de dienstverleners waarmee wij samenwerken.

Als deze voorwaarden u niet schikken, kunt u uw eigen transport regelen voor uw goederen of ophalen tijdens de openingsuren (maandag tot donderdag: 8.30 - 12.30 uur / 13.00 - 17.00 uur en vrijdag: 8.30 - 12.30 uur / 13.00 - 15.00 uur).

Article  4 - Réclamations

Wij verzoeken u de leveringsdocumenten te ondertekenen na controle van de staat van de goederen. In geval van schade, gelieve dit te vermelden op de leveringsbon. Wederverkopers moeten op dezelfde manier te werk gaan met hun eigen klanten.

In geval van een klacht over de kwaliteit van het product moeten representatieve foto's van de klacht samen met het partijnummer van het betrokken product worden verstrekt aan het e-mailadres info@agriton.be .

Voor elektronische apparaten geldt een garantieperiode van één jaar na aankoop. Reparatie is mogelijk als het defecte apparaat wordt teruggestuurd.

Andere producten kunnen niet worden geruild.

Artikel 5 - Terugtrekkingsperiode

Na validatie van de bestelling is geen herroeping meer mogelijk.

Artikel - Privacy

Wij respecteren uw privacy. Wij verzamelen geen gegevens zonder uw toestemming. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

artikel 7 - Nietigheid/Overmacht/Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Indien om enige reden een bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zou worden verklaard, zal deze niet-toepasselijkheid de toepassing van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverlet laten. De niet-toepasselijk geachte bepaling wordt vervangen door de dichtstbijzijnde bepaling.

Noch www.agriton.com, noch haar uitgevers, noch de klant zijn aansprakelijk voor niet-nakoming als gevolg van overmacht, met inbegrip van maar niet beperkt tot oorlog, oproer, opstand, onderbreking van het vervoer, import- of exportproblemen, stakingen, uitsluitingen, tekorten, brand, aardbevingen, stormen, overstromingen.

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Product added to wishlist