Vind of herstel een biologisch evenwicht in het water

Microferm kan aan uw waterput worden toegevoegd om er een biologisch evenwicht in te creëren of te herstellen en om de kwaliteit van het water te verbeteren, op een  100% biologisch afbreekbaar manier en is veilig voor iedereen.

De Effectieve Micro-organismen die in de Microferm aanwezig zijn, dragen bij aan de omzetting van organisch materiaal (modder, uitwerpselen, planten, etc.) in voedingsstoffen voor planten en vissen in de vijver. Zo voorkomen ze dat er rotting gaat plaatsvinden.

Wanneer de vijver weinig micro-organismen bevat, ontstaan er langzaamaan tussenproducten zoals ammoniak en nitrieten. Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid van vissen, dus het is belangrijk dat hun aanwezigheid en concentraties zo laag mogelijk zijn. Door Microferm toe te voegen, voegt u een gezonde microbiële flora toe aan het bassin. Ammoniak en nitrieten worden sneller geneutraliseerd en nitraten (eindproducten) verschijnen als bron van voedingsstoffen, ideaal voor waterplanten.

10 L Microferm per 10 m³ water per jaar

10 L Microferm per 10 m³ water per jaar

Zwemvijver

In geval van een zwemvijver : We raden aan om de Microferm te vervangen door EM Clean Classic.

Slib

Om het dichtslibben van uw vijver te verminderen of te voorkomen, kunt u de EM® Bokashi Balls vijverballen gebruiken. De combinatie van gefermenteerde klei, Bokashi, melasse en EM® Keramiekpoeder zorgt voor veel effectieve micro-organismen in water. De modder wordt dan opgenomen dankzij de microbiële werking en zal zichtbaar en duurzaam verminderen dankzij de microbiële actie.

1 à 2 EM® Bokashi balls per m² oppervlakte per jaar (afhankelijk van de hoeveelheid aanwezige slib), bij voorkeur in de winter in het water doen.

Slib

Om het dichtslibben van uw vijver te verminderen of voorkomen, kunt u de EM® Bokashi Balls vijverballen gebruiken. De combinatie van gefermenteerde klei, Bokashi, melasse en EM® Keramiekpoeder zorgt voor veel effectieve micro-organismen in water. De modder wordt dan opgenomen dankzij de microbiële werking en zal zichtbaar en duurzaam verminderen dankzij de microbiële actie.

1 à 2 EM® Bokashi balls per m² oppervlakte per jaar (afhankelijk van de hoeveelheid aanwezige slib), bij voorkeur in de winter in het water doen.

Algenproblemen

EM Photo + bevat een waaier aan specifieke fototrofe micro-organismen. Deze dragen bij aan het tegen gaan van veel moleculen zoals fosfaat, nitriet of zelfs ammonium. Micro-organismen concurreren voortdurend met algen, waardoor hun ontwikkeling blijvend wordt beperkt.

Om een ​​invasie van algen op het oppervlak te behandelen, kunt u de Bokashi Starter gebruiken. Dit product is namelijk gemakkelijk met de hand te verspreiden over de te behandelen gebieden en dankzij het dominantieprincipe kan het de ontwikkeling en groei van deze algen onderdrukken.

0,5 L Photo + en 10 L Microferm per 10 m³ water per jaar

Idealiter verdeelt u deze hoeveelheid doorheen het jaar om maandelijks resultaat te krijgen (maart tot november).
Als het algenprobleem groot is, behandel dan wekelijks totdat ze verdwijnen en ga dan verder met een maandelijkse behandeling.

Algenproblemen

EM Photo + bevat een waaier aan specifieke fototrofe micro-organismen. Deze dragen bij aan het tegen gaan van veel moleculen zoals fosfaat, nitriet of zelfs ammonium. Micro-organismen concurreren voortdurend met algen, waardoor hun ontwikkeling blijvend wordt beperkt.

Om een ​​invasie van algen op het oppervlak te behandelen, kunt u de Bokashi Starter gebruiken. Dit product is namelijk gemakkelijk met de hand te verspreiden over de te behandelen gebieden en dankzij het dominantieprincipe kan het de ontwikkeling en groei van deze algen onderdrukken.

0,5 L Photo + en 10 L Microferm per 10 m³ water per jaar.

Idealiter verdeelt u deze hoeveelheid doorheen het jaar om maandelijks resultaat te krijgen (maart tot november).
Als het algenprobleem groot is, behandel dan wekelijks totdat ze verdwijnen en ga dan verder met een maandelijkse behandeling.

0,5 L Photo + en 10 L Microferm per 10 m³ water per jaar.

Idealiter verdeelt u deze hoeveelheid doorheen het jaar om maandelijks resultaat te krijgen (maart tot november).
Als het algenprobleem groot is, behandel dan wekelijks totdat ze verdwijnen en ga dan verder met een maandelijkse behandeling.

U kunt ook Vulkamin-korrels als supplement gebruiken. Het werkt als een spons en absorbeert fosfaat uit het water en ontzegt de algen van voedingsstoffen.

Voorzie 1 kg Vulkamin granulaat per m² oppervlakte per jaar.

Voorzie 1 kg Vulkamin granulaat per m² oppervlakte per jaar.

UV-lampen

UV-lampen hebben een desinfecterende rol en hebben daardoor een zeer negatief effect op EM®. Combineer ze dus niet.

Helpt tegen de verzuring van water

Het gebruik van Aegir, zeeschelpenkalk, helpt voorkomen dat water verzuurt. Door zijn samenstelling ( minarelen en spoorelement ) zal het de pH van het water op natuurlijke en duurzame wijze verhogen. De Aegir optimaliseert ook de reflectie van zonlicht toe en helpt om het slib om te zetten naar opneembaar organisch materiaal van planten.

Helpt tegen de verzuring van water

Het gebruik van Aegir, zeeschelpenkalk, helpt voorkomen dat water verzuurt. Door zijn samenstelling ( minarelen en spoorelement ) zal het de pH van het water op natuurlijke en duurzame wijze verhogen. De Aegir optimaliseert ook de reflectie van zonlicht toe en helpt om het slib om te zetten naar opneembaar organisch materiaal van planten.

1 kg Aegir per m² oppervlakte per jaar.

Product added to wishlist