WAT ZIJN DE EFFICIËNTE MICRO-ORGANISMEN VAN TERUO HIGA (EM®)?

De Japanse dokter Teruo Higa creëerde een harmonieuze combinatie van natuurlijke micro-organismen uit verschillende families die hij Effective Microorganisms (of EM®) noemde, wat vertaald kan worden als effectieve micro-organismen.

Deze technologie verbetert alle natuurlijke processen dankzij pre- en/of probiotische acties. Het wordt wereldwijd gebruikt in veel verschillende sectoren zoals welzijn, landbouw en zelfs voor dieren.

Afkomst

In de jaren 80 zocht professor Teruo Higa naar een oplossing om met minder chemicaliën een hogere landbouwopbrengst te krijgen.

Hij testte eerst micro-organisme per micro-organisme, zonder veel succes. Hij besloot om de verschillende soorten, waarmee hij werkte, op het gazonveld voor het laboratorium te strooien in plaats van ze in de gootsteen te gooien. Na een tijdje merkte hij dat het gras daar mooier was. Hierdoor veranderde hij het doel van zijn onderzoek en hij zocht niet langer naar de juiste soort, maar naar de juiste mix van verschillende micro-organismen.

Zo ontdekte hij de mix micro-organismen dat nu bekend staat als EM® - Effective Microorganisms® (Effectieve Micro-organismen).

Verklarende video

EM® Technologie est une technologie microbienne en milieu vriendelijke positief bijdraagt ​​tot de gezondheid van ecosystemen en gemeenschappen wereldwijd.

Samenstelling

Wat EM® zo uniek maakt is het samenleven van aërobe soorten (die leven met zuurstof) en anaërobe soorten (die leven zonder zuurstof). De wetenschappelijke wereld was ervan overtuigd dat het voor deze twee soorten onmogelijk was om samen te leven, omdat ze in tegenstrijdige omstandigheden leven.

EM® omvat daarom:

    • Melkzuurbacteriën : die bepaalde pathogene ziektekiemen onderdrukken en een snelle afbraak van organisch materiaal bevorderen.

    • Gisten : die bioactieve stoffen produceren zoals vitamines en antioxidanten.

    • Fotosynthetische bacteriën : die stoffen produceren die de groei van andere micro-organismen bevorderen.

Hoe werkt de Technologie van EM®?

De werking van EM® is gebaseerd op 2 principes: 

Fermentatie

De omgevingsomstandigheden hebben een directe invloed op de afbraak van organisch materiaal en dus op de voedingswaarde van het eindproduct. In feite zijn er aanvankelijk twee verschillende afbraakprocessen: oxidatie en fermentatie.

Oxidatie is een aëroob proces waarbij bepaalde micro-organismen organische moleculen afbreken. Dit resulteert in oplosbare anorganische voedingsstoffen, die door planten kunnen worden opgenomen; maar ook een uitstoot van CO2 en warmte genereren. Deze reacties vergen veel energie, wat leidt tot een hoog verlies in de materie. Composteren is bijvoorbeeld een oxidatieproces.

Fermentatie is een anaëroob proces. Er zijn twee soorten processen: rijping (nuttige fermentatie) en rotting (schadelijke fermentatie). EM® bevordert het rijpingsproces.

Rotting: de afbraak van eiwitten door bepaalde micro-organismen in stinkende stofwisselingsstoffen die onvoldoende afgebroken zijn, kunnen giftig zijn voor planten.

Rijping: de ontbinding door andere micro-organismen, aanwezig in EM®, van complexe organische moleculen tot eenvoudige organische of anorganische stoffen, direct opneembaar door planten.

Micro-organismen produceren daarnaast ook metabolische stoffen zoals natuurlijke antibiotica, hormonen, vitamines, antioxidanten ... die ook door planten kunnen worden opgenomen.

Die geproduceerde stoffen stimuleren bovendien de groei van planten, verhogen de natuurlijke weerstand van de bodem en planten en onderdrukken ziekten.

Fermentatie vergt weinig energie, waardoor er van het eindproduct meer zal over blijven. 

Met EM® wordt oxidatie vermeden om energie te besparen en de synthese van voedingsstoffen mogelijk te maken. De unieke samenstelling van de micro-organismenmix vermijdt het rotten van het product en past zoveel mogelijk de technieken van rijpende fermentatie toe. 

Dominantie

Micro-organismen kunnen onderverdeeld worden in verschillende groepen. Er is een kleine groep nuttige dominanten (regeneratoren), een kleine groep (equivalent aan de eerste) schadelijke dominanten (vernietigers) en tenslotte een grote groep opportunisten (90%). Er is een machtsstrijd gaande tussen de heilzame en de pathogene micro-organismen. Bij EM® volgen en imiteren de neutrale opportunisten de dominante meerderheid.

dominance neutre

Als de effectieve micro-organismen overheersen, oefenen ze een positieve invloed uit en kunnen ze de ontwikkeling van ziekteverwekkers in de bodem, in de lucht of in het water remmen. Dit proces komt ten goede aan planten en de gezondheid van mens en dier.

In tegenstelling tot antibiotica zorgt EM® niet voor het uitroeien van de schadelijke dominanten, maar het stimuleert het leven door het aandeel gunstige micro-organismen te vergroten.

Hoe herkent u echte EM® Producten?

De EM®-producten van Dr. Teruo Higa hebben niet noodzakelijkerwijs dezelfde naam in de verschillende distributielanden, en ook niet allemaal dezelfde verpakking.

De producten zijn echter gemakkelijk herkenbaar en identificeerbaar door de verschillende logo's. Deze logo's zijn het enige echte bewijs van de authenticiteit van de gebruikte micro-organismenmix en zijn een garantie voor de verbintenis tussen EMRO en de betreffende producent of distributeur. Zij geven daarom aan dat EMRO de kwaliteit van het betreffende product erkent.

Authorized Manufacturer

Geeft aan dat de productielocatie is goedgekeurd door EMRO en dat het product is geproduceerd volgens de technieken en kennis van Dr. Higa.

Authorized Distributor

Geeft aan dat de distributeur is goedgekeurd door EMRO. Het bedrijf sluit aan bij de kennis van Dr. Higa en past zijn technieken toe.

KIES AUTHENTICITEIT, KOOP GECERTIFICEERDE PRODUCTEN!

Product added to wishlist