Organisch keuken- en tafelafval hergebruiken om de bodem en het grondgebied te verfraaien : zo'n eenvoudig maar nuttig project !

Stéphane Gatti, voorzitter van de vereniging "CPN - Cultivons une Terre Vivante", promoot bodemregenererende landbouw en korte circuits van groenafval. Dit groenafval wordt verwerkt tot biovezels en is onder meer gebruikt om op 40 hectare 2.500 bomen te planten in agrobosbouw.

Nu wil hij verder gaan door organisch keuken- en tafelafval te hergebruiken om de bodem en de gebieden te verfraaien.

"Wij zijn van mening dat het terugwinnen van het afval uit plaatselijke scholen, deze opslaan in hermetisch afgesloten containers (anaërobe) en de toevoeging van efficiënte micro-organismen (EM®) - een geheel van bacteriën, schimmels en gisten - om ze dan terug in de bodem te brengen door ze meer dan 5 cm in te werken. Dit zal ook bijdragen tot de verbetering van de bodem zodat deze vruchtbaarder wordt en gezondere producten kunnen worden geteeld zonder het gebruik van chemische inputs."

Agrinove, een technologiepark voor bedrijven en projectleiders die actief zijn in de landbouwsector, organiseert voor het zevende jaar een wedstrijd "Innovations for Agriculture".

Op dinsdag 14 september 2021 vond in de departementale raad de prijsuitreiking van de wedstrijd "Innovations for Agriculture" plaats. Zij streden om het project "Bokashine" en het werd bekroond met de 3e prijs. 

Aarzel niet om de video te bekijken van Mutualia, “Agriculture et Développent Durables de Terres d’idées”, waarvan de vereniging en het project "Bokashine" ook winnaars zijn: 

Vandaag bevinden zij zich in een testperiode met twee scholen, een lagere en een middelbare school. Ze halen het afval één keer per maand op. Hierdoor kunnen deze scholen hun afval aanzienlijk verminderen, hun aankoop van vuilniszakken beperken en het afval op een nuttigere manier hergebruiken dan het naar de verbrandingsoven of de stortplaats te sturen. Dit afval wordt, na enkele weken, een voorverteerd materiaal dat bodemorganismen kunnen gebruiken, en zo het bodemleven bevorderen.

BOKASHINE werkt op een afgebakend gebied van ongeveer twintig kilometer rond de boerderij die BOKASHI gebruikt. De hoeveelheid afval dat begraven moet worden, wordt verminderd en het gesorteerde organisch afval dat opgehaald wordt, wordt in de grond gebracht om deze te voeden en de kwaliteit ervan te verbeteren en zo gezonder te kunnen produceren. Dit zorgt voor een vermindering van broeikasgassen, een vermindering van energieverliezen en een mobilisering van koolstof voor landbouwgronden.

BOKASHINE zal bijstand verlenen aan andere gebieden om deze aanpak te dupliceren zodra het proces kan worden gevalideerd om een positieve spiraal in te brengen. De vereniging is nog bezig de haalbaarheid ervan te verbeteren door de lokale composteringsfase te vermijden.

Commentaires (0)

Product added to wishlist