Ik ontmoette Jacob Hasbun, een eco-verantwoordelijke tuinman die zelf EM® gebruikt, tijdens de opendeurweekend van Ferme nos Pilifs in het voorjaar.

Hij vertelde me over een proef met de vereniging Semances. Deze vereniging is vooral actief in het Zuiden van Brussel, tussen Ukkel en Beersel. Hun werkdomein bestaat uit gemeentelijke percelen, zoals de Ferme Rose, of particuliere percelen, in de Cueillettestraat of de Nijsbergstraat. Deze gronden worden door hun eigenaars ter beschikking gesteld zodat Semance voor de productie van zaden kan voorzien. Elke plaats herbergt een specifieke geschiedenis rond zich, welke je ook kan bezichtigen ter plaatse.

Jacob en zijn collega's begonnen met een observatie.

Vaak je zie dat er bij stadstuinen of moestuinen een buitensporige aanwezigheid is van slaksoorten in, welke een indicator kan zijn naar de gezondheid van de bodem.  Bij een vervuilde bodem treedt vaak in biotische stress op en worden wortels, planten belaagd door aanvallen van buitenaf.  Hier kan je zelfs uit concluderen dat hoe grote de aanval, hoe groter de biotische stress is van de bodem. Het is natuurlijk verleidelijk te zeggen dat gastropoden alleen reageren op de roep van aangetaste bodems, en daarheen rennen om de evenwichts- en metabolische taken uit te voeren.

Op basis van deze hypothese, nemen Jan en zijn collega’s aan dat :  "een bodem in goede staat, voldoende gereinigd en met een evenwichtige, rijke en levende microbiologische evenwicht, geen aanleiding geeft tot de (massale) aanwezigheid van weekdieren.  

Als onderdeel van hun werkhypothese, wilde Semance het nut van effectieve micro-organismen testen om aarde opnieuw gezond en evenwichtig te krijgen. In januari 2022 startte de vereniging een proefexperiment op verschillende locaties in en rond Brussel, waaronder de “la Ferme Rose”. 

Hun doel was de voortplantingscyclus van slakken te onderbreken (op het niveau van de eieren) door de bodem te verzadigen met anti-oxidanten alsook door in te grijpen met EM® om de pH van de bodem te beïnvloeden.

Twee maanden lang werd er op strategische locaties elke week gesproeid met een verdunning van 4% Microferm®. Zo werden natte en overdekte plaatsen (favoriete plaats voor de wintereieren van weekdieren)aangepakt alsook natte plekken bij gewasbedden, verharde plekken, enz. . Om nog grondiger te werk te gaan, werden ook de slakken van het voorgaande jaar (aangezien slakken gemiddeld 18 maanden leven) verwijderd en werden de percelen in de winter bedekt met karton om ze weekdieren te vangen.

Na de twee maanden bespoten ze het hele veld twee keer per maand met een 2% verdunning van Microferm.

Eind maart stelden zij vast dat hun zaailingen in het veld vrij waren van aanvallen.  

Maar het waren niet alleen de eieren. Zij merkten een merkwaardig verschijnsel op: de volwassen slakken, die midden tussen de eerste zaailingen waren gekropen, raakten deze niet aan. Zelfs tijdens regenachtige periodes. Na de periodes van hevige regen deze herfst volgde een opeenvolging van regenbuien, maar ze zagen geen enkele slak. Een tuin absoluut verlaten door slakken, een droom die uitkomt! Zo werd hun hypothese bevestigd: “De eieren van weekdieren ontpoppen zich niet in een gezuiverde en goed symbiotische omgeving (in tegenstelling tot de eieren van nuttige insecten).

Hun conclusie is dat "door tuinen enkele maanden lang te besproeien met een EM®-oplossing, 3 voordelen verkrijgt:
- de verstoring van de voortplantingscyclus van slakken;
- de beheersing van de vraatzucht van volwassen slakken (tot ze verdwijnen);
- het zuiveren, verrijken en revitaliseren van de bodem. 

Met andere woorden, drie vliegen in één klap!

Om hun hypothese aan te sterken, wachtten ze op de zware regenval om hun veelbelovende conclusies te bevestigen.

"De goede prestaties van ons experiment tijdens de buien en onweersbuien die zich tussen april en eind juni voordeden, overtuigden ons ervan dat we onze weddenschap hadden gewonnen. 

Na zes maanden observatie, aan het eind van de zomer van 2022, kunnen we zeggen dat ons experiment de hypothese heeft gevalideerd dat de oxidatieve toestand van de bodem een gusntige factor is om de massale aanwezigheid van gastropoden in onze tuinen en moestuinen aan te pakken. Als uitschieter van hun experiment was ongetwijfeld de Hosta, de plant waar slakken misschien wel het meest dol op zijn.  Deze werd in het midden van het veld geplant zodat hij kon dienen als controleplant: deze werd tijdens de volledige observatieperiode nooit aangevallen.

Wij zijn ons ervan bewust, als amateur-experimenteerders, onze werkwijze en hypothese voor discussie vatbaar zijn:  voor ons is het een bevestiging. Anderzijds willen wij de aandacht vestigen op het resultaat die in dit experiment is aangetoond tussen de oververzadiging van de bodem met antioxidanten (effectieve micro-organismen) en het resultaat dat wij met ons protocol beoogden: de verstoring van de voortplantingscyclus van gastropoden en hun permanente eliminatie uit een bepaald gebied.

Het is een oplossing om het teveel aan slakken wat te kunnen indijken. Nog twee bijkomende voordelen zijn: ten eerste dat EM® reinigt en regenereert de bodem en ten tweede is het zeer eenvoudige en betaalbare manier. Ook is het fijn om te weten dat deze methode geen enkele slak doodt of ziek maakt! Veel vriendelijkere manier dan ze bestrijden met zout, azijn of aaltjes.

Commentaires (0)

Product added to wishlist