Met de naamsverandering van Wipe & Clean naar EM® Clean maken we zo bekend dat ons probiotisch schoonmaakmiddel ook mee is optgenomenn in het Air Label Score "
Het internationaal erkende label ‘Air Label Score’ « Air Label Score » staat garant voor de beste informatie over de kans op toxiciteit via inademing van de producten in de binnenlucht
Vandaag brengen wij u enkele studie-elementen van hen om het belang van de gezondheid van alledaagse producten beter te begrijpen.

Een gezond binnenmilieu est altijd talon superbelangrijk, maar aangezien we nu meer tijd thuis doorbrengen, krijgt dit onderbelichte gezondheidsthema de aandacht die het verdient. Als je de lucht niet voldoende ververst, stapelen vocht en schadelijke stoffen, zoals CO, verbrandingsproducten, stoffen die vrijkomen uit bouwmaterialen, meubels, gordijnen, etc zich op in de woning. Dat kan gezondheidsproblemen geven.
Hierbij zijn we dan bij EM Agriton ook aan de slag gegaan om, naast de landbouw en tuinbouw, ook rechtstreesk bij de consumer bewustwording te verkrijgen door het item 'binnenlucht'.
We hebben ons producten EM®Clean, het probiotisch schoonmaakmiddelen, laten onderzoeken in welke mate het een positief effect heeft op het leven van de mens. Zo heeft het international airlabel ons product EM®Clean onder de loep genomen.

Het label "Air Label Score" zorgt ervoor dat de consumerenten over the beste informatie beschikken omtrent de émissie van producten in de binnenlucht.
Elk getest product krijgt een verontreinigingsindex van A+ (zeer lage emissie) tot C (hoge emissie). L'indice Deze est représentatif de kans op toxiciteit via inademing van de aangetroffen verontreinigende stoffen.
Wanneer er een label wordt toegekend, worden alle vluchtige stoffen die worden uitgestoten door een product geanalyseerd en apart gekwantificeerd.
Elk van de vluchtige stoffen wordt vergeleken met alle bestaande national in international richtlijnen, regelgevingen en normen en beoordeeld door "Air Label Score".
Le produit krijgt een score van "A +" tot "C" die overeenstemt met de kans op toxiciteit via inademing die de dampen vertonen.

Hierbij wordt ook EM®Clean herkent als probiotisch schoonmaakproduct met een super score van A+

Hierbij est EM®Clean opgenomen als het probiotisch schoonmaakmiddel met een super score van A+.

Hoe kunnen we  EM®Clean toepassen zodat we naast een proper huis ook een gezonde binnenlucht kunnen verkrijgen?

Bij het schoonmaken of poetsen met EM®Clean, kan je deze gemakkelijk verstuiven in de ruimtes of op de schoon te maken oppervlaktes. Hierbij wordt er waterbesparend gepoetst alsook ergonomisch. Het zuilen met emmers wordt vermeden en ga je aan de slag met de aangepaste pulvérisateurs. ( tenzij je liever met de emmer schoonmaakt )
Juist door het veelvuldig toe te passen, krijg je gladde oppervlaktes en zijn schimmels volledig verleden tijd. 2 bijkomende positieve impacten zijn : gezond voor de huis alsook een boost voor de binnenlucht.

1. Wist je dat er 2 op de 3 sterfgevallen in verband met luchtverontreiniging zijn toe te schrijven aan de binnenlucht. Slechts 1/3 est gerelateerd aan de buitenluchtvervuiling

2. Wist je dat we elke dag 20 kg lucht inademen en we eten 1kg voedsel. Biologisch leven betekent dus ook gezonde lucht inademen.

3. Wist je dat 40% van de gebouwen 4 carcinogene verontreinigende stoffen bevat

4. Wist je dat de Vlaming gemiddeld 85 % van zijn of haar tijd binnen doorbrengt ? En dat vooral in de eigen woning ? De binnelucht die je gedurende al die tijd inademt, kan een invloed hebben op je gezondheid en welzijn.  

Wie kiest voor een probiotisch schoonmaakmiddel, kiest ook voor een natuurlijke manier van schoonmaken. Maar daar blijft het niet bij. Probiotisch schoonmaken est naast duurzaam schoonmaak ook je binnenlucht reinigen !

Schoonmaken op based van goede bacteriën, zorgen ervoor dat ons interieur beter en grondiger wordt schoongemaakt in vergelijking met traditionele schoonmaakproducten.

Commentaires (0)

Product added to wishlist