Tijdens deze zachte en natte winterdagen zit de kans op broei in de graskuilen heel hoog. Boven de 30 graden ontstaat er schimmel in de graskuil. Hierbij gaat dit ten nadele van de gezondheid van de koe (denk maar aan de pens en de hoeven) alsook de melkproductie (liefst 3 to 4 liter per koe per dag minder).

Broei ontstaat meestal aan de voorzijde (opening) van de graskuil door de indringing van zuurstof.

De vuistregels van een goede sleufsilo is

- +/- 10 meter breed en 3 meter hoog

- goed compact aanrijden

- lasagnegewijs aanrijden (1e, 2e en 3e snee over elkaar kuilen)

Heeft u broei en/of schimmel in uw kuil? Neem zeker contact op. Vervolgens zoeken wij samen met u naar een oplossing!

Commentaires (0)

Product added to wishlist