De kringloop "bodem-plant-organisch materiaal" is van nature aanwezig in de natuur, bossen, maar ook in de (fruit)boomteelt. Door in te spelen op de verschillende schakels in deze cyclus optimaliseren we zowel de bodemvruchtbaarheid als de groei, ontwikkeling en productiviteit van bomen en planten.

Optimalisatie van biologische processen

Microferm is een actieve oplossing van Effectieve Micro-organismen (EM®). Het zorgt ervoor dat de afbraak van organisch materiaal gebeurt door een fermentatieproces, en niet door verrotting. Maar het zorgt ook om de grond, bomen en vruchten te koloniseren, met veel goede micro-organismen van natuurlijke oorsprong. Deze kolonisatie volgt het dominantieprincipe en heeft daardoor een positieve invloed op de omgeving. De ontwikkeling van ziekteverwekkers wordt dan sterk geremd.

Previsan S is een product gebaseerd op Effectieve Micro-organismen met een 100% organisch bindmiddel. Het heeft een klevende eigenschap waardoor het zich aan de bladeren kan hechten. De EM® blijven dus langer op hun plaats en hun effectiviteit wordt verlengd in de tijd
 
EM Super Cera® is een poeder, geproduceerd door de fermentatie van Seto-klei door EM®, en vervolgens gebakken op zeer hoge temperatuur om zo keramiek te vormen. De microbiologie overleeft deze extreme temperaturen echter niet, maar de fyschisiche eigenschappen worden behouden in de keramiek. Dankzij de voornaamste materialen waaruit het is samengesteld (kwarts en mulliet), is EM Super Cera® zeer rijk aan silicium (80% SiO2).

Het is bovendien zeer fijn (7 micron) en wordt gemakkelijk opgenomen door de huidmondjes van de plant. Daardoor ontstaat er een fysieke barrière voor ziekteverwekkers  en heeft het een goed effect bij droogtestress.

MAART - APRIL: Gebruik 2 tot 3 beurten een verdunning van Microferm, bij voorkeur bij vochtig weer, om de kolonisatie van de grond te optimaliseren.
              10 liter Microferm  / ha / behandeling

APRIL - SEPTEMBER: Voer 8 tot 10 beurten uit met een oplossing van Microferm, EM Super Cera® en Previsan S. Vanaf de ontwikkeling van de eerste bladeren tot dat de bladeren vallen of tot de oogst van het fruit. Best bij droog weer en tijdens de dauwfase, zodat de huidmondjes open zijn.

1 L Microferm + 1 L Previsan S + 100 g EM Super Cera® / 100 L water.

              Voorzie minimaal 100 tot 150 liter oplossing per hectare. U kunt deze hoeveelheid gebruiken afhankelijk van uw uitrusting, weersomstandigheden, etc.

OKTOBER - NOVEMBER: 3 beurten worden uitgevoerd wanneer de bladeren aan het vallen zijn. De eerste wanneer de bladeren beginnen te vallen, de tweede wanneer ze halverwege zijn en de laatste wanneer alle bladeren zijn gevallen.

De hoeveelheid water moet worden aangepast aan het klimaat, de grootte van de plant (door een ander te koloniseren oppervlak), enz. Het beste gebruikt u regenwater of een andere waterbron dat chloorarm is.
              10 liter Microferm  / ha / behandeling

In het geval van een groot risico op bodemproblemen (hoge luchtvochtigheid, risico op ontwikkeling van ziekteverwekkers) verhoogt u beter de frequentie van de behandelingen, in plaats van de dosis te verhogen.


              Microferm is mengbaar met verschillende fytosanitaire producten. Neem contact op met uw adviseur voor meer informatie.

  • Microferm kan worden gebruikt in biologische landbouw (UAB).
  •  Het gebruik van het EM Agriton-assortiment sluit perfect aan bij de HVE-benadering (High Environmental Value), omdat u de organische stoffen die u produceert, opnieuw doet renderen in de bodem: bladeren, fruit… U kan uw behoefte aan organische of chemische inputs (compost, kunstmest) verlagen.
  • EM Agriton-producten zijn niet gevaarlijk en vereisen daarom geen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
  • De producten in het assortiment zijn niet gevaarlijk voor bijen. Integendeel, Microferm en EM Super Cera®-poeder kunnen in bijenkorven worden gebruikt.

Om verder te gaan in het recycleren van bioafval

Vergeet compost en denk aan Bokashi (betekent "goed gefermenteerd organisch materiaal" in het Japans).

De productie van Bokashi maakt het mogelijk om alle organische materialen terug te recycleren.

Terwijl traditionele compostering is gebaseerd op een oxidatiereactie, is Bokashi gebaseerd op fermentatie. Het gebruik van het fermentatieproces in plaats van oxidatie heeft meerdere voordelen, zoals het behoud van koolstof in het materiaal.  Het wordt zo terug opgenomen in de bodem in plaats van te vervluchtigen als CO2. Hierdoor kan de uitstoot van broeikasgassen sterk worden verminderd.

Ontdek hoe u Bokashi maakt met snoeiafval, dode bladeren of druivendraf

Gebruik elk jaar 10 tot 30 ton Bokashi / hectare. Deze hoeveelheid moet worden aangepast aan de behoeften van de bodem enerzijds en het vermogen om organisch materiaal af te breken, anderzijds.

Gebruik elk jaar 10 tot 30 ton Bokashi / hectare. Deze hoeveelheid moet worden aangepast aan de behoeften van de bodem enerzijds en het vermogen om organisch materiaal af te breken, anderzijds.

Gebruik elk jaar 10 tot 30 ton Bokashi / hectare. Deze hoeveelheid moet worden aangepast aan de behoeften van de bodem enerzijds en het vermogen om organisch materiaal af te breken, anderzijds.

Product added to wishlist