De kringloop "bodem-plant-organisch materiaal" komt van nature ook voor in wijngaarden. Door in te spelen op de verschillende schakels in deze cyclus optimaliseren we de bodemvruchtbaarheid en de productiviteit van de wijnstokken. De kwantiteit en kwaliteit van de oogst hangen dus direct samen met de toestand van de bodem.

KOLONISEREN MET EM® VAN BODEM EN PLANTEN: Voor een gezondere omgeving

Microferm is een actieve oplossing op basis van effectieve micro-organismen (EM®). Het zorgt ervoor dat de afbraak van organisch materiaal door een fermentatieproces gebeurt, waardoor verrotting wordt voorkomen. Microferm maakt het ook mogelijk om de bodem en planten te koloniseren met veel natuurlijke en actieve micro-organismen. Deze kolonisatie heeft volgens het dominantieprincipe een positieve invloed op het milieu en beperkt de ontwikkeling van ziekteverwekkers aanzienlijk.

EM® zorgt ervoor dat tal van antioxidanten, vitamines, sporenelementen en mineralen voor planten beschikbaar zijn.

Previsan S is een product gebaseerd op Effectieve Micro-organismen met een 100% organisch bindmiddel. Het heeft een klevende eigenschap waardoor het zich aan de bladeren kan hechten. De EM® blijven dus langer op hun plaats en hun effectiviteit wordt verlengd in de tijd

EM Super Cera® is een poeder, geproduceerd door de fermentatie van Seto-klei door EM®, en vervolgens gebakken op zeer hoge temperatuur om zo keramiek te vormen. De microbiologie overleeft deze extreme temperaturen echter niet, maar de fyschisiche eigenschappen worden behouden in de keramiek. Dankzij de voornaamste materialen waaruit het is samengesteld (kwarts en mulliet), is EM Super Cera® zeer rijk aan silicium (80% SiO2).

Het is bovendien zeer fijn (7 micron) en wordt gemakkelijk opgenomen door de huidmondjes van de plant. Daardoor ontstaat er een fysieke barrière voor ziekteverwekkers en heeft het een goed effect bij droogtestress.

MAART - APRIL : Breng 2 tot 3 keer een verdunning van Microferm aan, bij voorkeur bij nat weer, om de grond te koloniseren.
              10 liter Microferm  / ha / behandeling

APRIL - SEPTEMBER :  8 tot 10 passages met een mengeling van Microferm, EM Super Cera® en Previsan S, vanaf het moment dat het blad zich ontwikkelt tot de oogst, om de plant te koloniseren. Bij voorkeur tijdens droog weer en tijdens de dauwfase, zodat de huidmondjes open zijn.

1 L Microferm + 1 L Previsan S + 100 g EM Super Cera® / 100 L water.

Gebruik tussen de 100 en 150L oplossing per hectare. U kunt deze hoeveelheid echter aanpassen aan uw materiaal, omstandigheden ... 

OKTOBER - NOVEMBER : 1 passage met een verdunning van Microferm aan het begin van de bladval, 1 passage bij 50% van de val, 1 passage nadat de val is voltooid.

De hoeveelheid water moet worden aangepast aan het klimaat, de grootte van de plant (andere oppervlak te koloniseren), enz. Geef de voorkeur aan regenwater een ander soort chloorarm water. 
              10 liter Microferm  / ha / behandeling

In het geval van een hoog risico op problemen (hoge luchtvochtigheid, risico op ontwikkeling van ziekteverwekkers) verdient het de voorkeur om de frequentie van passages te verhogen in plaats van de dosering Microferm per passage.

De Microferm is mengbaar met verschillende fytosanitaire producten. Neem contact op met uw adviseur voor meer informatie.

VERHOGEN VAN pH

De pH is erg belangrijk als het gaat om het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Het zal namelijk de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de plant en dus de ontwikkeling ervan beïnvloeden. Het is essentieel om verandering in voedingsstoffen verstandig te kiezen. Bepaalde stoffen, zoals kalk, veroorzaken tijdens inname namelijk een pH-schok (zeer sterke en snelle verhoging van de pH). Door deze schok kan het leven in de bodem niet overleven, omdat het geen tijd heeft om zich aan de verandering aan te passen.

De pH is erg belangrijk als het gaat om het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Het zal namelijk de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de plant en dus de ontwikkeling ervan beïnvloeden. Het is essentieel om verandering in voedingsstoffen verstandig te kiezen. Bepaalde stoffen, zoals kalk, veroorzaken tijdens inname namelijk een pH-schok (zeer sterke en snelle verhoging van de pH). Door deze schok kan het leven in de bodem niet overleven, omdat het geen tijd heeft om zich aan de verandering aan te passen.

Met de Aegir kan de pH van de grond duurzaam en geleidelijk worden verhoogd, en of op peil gehouden worden zonder schokken te veroorzaken. 

Aegir Zeeschelpenkalk is afkomstig van schelpenbanken vanuit de Noordzee. Deze worden gewonnen, schoongemaakt, opgewarmd en tot korrels vermalen. Het is deze korrelvorm die geleidelijk de buffer elementen beschikbaar maakt, waardoor een lange tijd een stabiele pH wordt gegarandeerd. Deze langdurige diffusie helpt ook om pH-schokken tijdens het aanbrengen te vermijden, die zeer schadelijk zijn voor de levensduur van de bodem.

Aegir bestaat voornamelijk uit calciumcarbonaat (96,1%). Maar het bevat ook een breed scala aan mineralen en sporenelementen die de vruchtbaarheid van de bodem ten goede komen.

Met de Aegir kan de pH van de grond duurzaam en geleidelijk worden verhoogd, en of op peil gehouden worden zonder schokken te veroorzaken. 

Aegir Zeeschelpenkalk is afkomstig van schelpenbanken vanuit de Noordzee. Deze worden gewonnen, schoongemaakt, opgewarmd en tot korrels vermalen. Het is deze korrelvorm die geleidelijk de buffer elementen beschikbaar maakt, waardoor een lange tijd een stabiele pH wordt gegarandeerd. Deze langdurige diffusie helpt ook om pH-schokken tijdens het aanbrengen te vermijden, die zeer schadelijk zijn voor de levensduur van de bodem.

Aegir bestaat voornamelijk uit calciumcarbonaat (96,1%). Maar het bevat ook een breed scala aan mineralen en sporenelementen die de vruchtbaarheid van de bodem ten goede komen.

500 kg / ha / 3 jaar
Voor het beste resultaat adviseren wij de eerste dosering te verdubbelen, dat wil zeggen 1 ton / ha het eerste jaar.

500 kg / ha / 3 jaar
Voor het beste resultaat adviseren wij de eerste dosering te verdubbelen, dat wil zeggen 1 ton / ha het eerste jaar.

TOEVOEGING VAN VOEDINGSSTOFFEN

Vulkamingranulaat is de gegranuleerde versie van vulkanisch gesteentepoeder. Vulkamin heeft een hoog absorptievermogen. 

De korrelvorm is perfect geschikt voor het gebruik met een kunstmeststrooier. 

Vulkamingranulaat is de gegranuleerde versie van vulkanisch gesteentepoeder. Vulkamin heeft een hoog absorptievermogen. 

De korrelvorm is perfect geschikt voor het gebruik met een kunstmeststrooier. 

300 tot 1000 kg / ha / jaar
Aan te passen aan de behoeften van uw bodem.

300 tot 1000 kg / ha / jaar
Aan te passen aan de behoeften van uw bodem.

BODEMSTRUCTURERING

De structuur van de bodem is gebaseerd op twee complementaire componenten: klei en humus (volledig afgebroken organische stof), waardoor het klei-humuscomplex ontstaat. Door de negatieve lading van het complex kan het zich binden aan verschillende kationen.

Edasil® kleimineralen zijn kleine kleibolletjes (0,5 tot 2 mm). Ze zijn een van de essentiële elementen voor de creatie van CAH en een accommodatie voor microbieel leven.

De structuur van de bodem is gebaseerd op twee complementaire componenten: klei en humus (volledig afgebroken organische stof), waardoor het klei-humuscomplex ontstaat. 

Edasil® kleimineralen zijn kleine kleibolletjes (0,5 tot 2 mm). 

300 à 1000 kg / ha / an

300 à 1000 kg / ha / an

Vergeet compost en denk aan Bokashi (wat in het Japans \"goed gefermenteerde organische stof\" betekent)

De productie van Bokashi maakt het mogelijk om alle organische materialen terug te winnen.

Terwijl traditionele compostering is gebaseerd op de oxidatiereactie, is Bokashi gebaseerd op de fermentatiereactie. Het gebruik van het fermentatieproces in plaats van oxidatie heeft vele voordelen, zoals het behoud van koolstof, en dus de terugkeer ervan naar de bodem in plaats van de vervluchtiging in de vorm van CO2. Hierdoor kan de uitstoot van broeikasgassen sterk worden verminderd.

Ontdek hoe je Bokashi maakt met snoeiafval, dode bladeren of druivenafval

Voeg elk jaar 10 tot 30 ton Bokashi / hectare toe. Deze hoeveelheid moet worden aangepast aan de behoeften van de bodem enerzijds en het vermogen om organisch materiaal af te breken, anderzijds

Voeg elk jaar 10 tot 30 ton Bokashi / hectare toe. Deze hoeveelheid moet worden aangepast aan de behoeften van de bodem enerzijds en het vermogen om organisch materiaal af te breken, anderzijds

Voeg elk jaar 10 tot 30 ton Bokashi / hectare toe. Deze hoeveelheid moet worden aangepast aan de behoeften van de bodem enerzijds en het vermogen om organisch materiaal af te breken, anderzijds

  • Microferm, Aegir, Vulkamin en Edasil® en Bokashi kunnen worden gebruikt in biologische landbouw
  • Het gebruik van het EM Agriton-gamma past perfect in de HVE-benadering (High Environmental Value), door het terugwinnen van de organische stof (bladeren, afval) die in uw bedrijf wordt geproduceerd, daalt uw behoefte aan nieuwe organische of chemische inputs (compost, kunstmest).
  • EM Agriton-producten zijn niet gevaarlijk en vereisen daarom geen persoonlijke beschermingsmiddelen. 
  • De producten in het assortiment zijn niet gevaarlijk voor bijen. Integendeel, Microferm en Super Cera®-poeder kunnen in bijenkorven worden gebruikt.
Product added to wishlist