Agriton heeft een gamma toepassingen voor de landbouw waarbij de kringloopgedachte bodem-plant-organisch materiaal centraal staat. 

Het Agriton gamma omvat microbiële preparaten en natuurlijke grondstoffen die de microbiële werking ondersteunen/ versterken. De producten zijn breed inzetbaar binnen alle takken van de groensector (tuin, openbaar groen, voetbalvelden, boomkwekerijen…).

koloniseren met EM® van bodem en planten voor een gezondere omgeving

Microferm  is een actieve oplossing op basis van effectieve micro-organismen (EM®). Het zorgt ervoor dat de afbraak van organisch materiaal door een fermentatieproces gebeurt, waardoor verrotting wordt voorkomen. Microferm maakt het ook mogelijk om de bodem en planten te koloniseren met veel natuurlijke en actieve micro-organismen. Deze kolonisatie heeft volgens het dominantieprincipe een positieve invloed op het milieu en beperkt de ontwikkeling van ziekteverwekkers aanzienlijk.

EM® zorgt ervoor dat tal van antioxidanten, vitamines, sporenelementen en mineralen voor planten beschikbaar zijn.

Previsan S is een product gebaseerd op Effectieve Micro-organismen met een 100% organisch bindmiddel. Het heeft een klevende eigenschap waardoor het zich aan de bladeren kan hechten. De EM® blijven dus langer op hun plaats en hun effectiviteit wordt verlengd in de tijd.

L’EM Super Cera® is een poeder, geproduceerd door de fermentatie van Seto-klei door EM®, en vervolgens gebakken op zeer hoge temperatuur om zo keramiek te vormen. De microbiologie overleeft deze extreme temperaturen echter niet, maar de fyschisiche eigenschappen worden behouden in de keramiek. Dankzij de voornaamste materialen waaruit het is samengesteld (kwarts en mulliet), is EM Super Cera® zeer rijk aan silicium (80% SiO2).

Het is bovendien zeer fijn (7 micron) en wordt gemakkelijk opgenomen door de huidmondjes van de plant. Daardoor ontstaat er een fysieke barrière voor ziekteverwekkers en heeft het een goed effect bij droogtestress.

Microferm  is een actieve oplossing op basis van effectieve micro-organismen (EM®). Het zorgt ervoor dat de afbraak van organisch materiaal door een fermentatieproces gebeurt, waardoor verrotting wordt voorkomen. Microferm maakt het ook mogelijk om de bodem en planten te koloniseren met veel natuurlijke en actieve micro-organismen. Deze kolonisatie heeft volgens het dominantieprincipe een positieve invloed op het milieu en beperkt de ontwikkeling van ziekteverwekkers aanzienlijk.

EM® zorgt ervoor dat tal van antioxidanten, vitamines, sporenelementen en mineralen voor planten beschikbaar zijn.

Previsan S is een product gebaseerd op Effectieve Micro-organismen met een 100% organisch bindmiddel. Het heeft een klevende eigenschap waardoor het zich aan de bladeren kan hechten. De EM® blijven dus langer op hun plaats en hun effectiviteit wordt verlengd in de tijd.

L’EM Super Cera® is een poeder, geproduceerd door de fermentatie van Seto-klei door EM®, en vervolgens gebakken op zeer hoge temperatuur om zo keramiek te vormen. De microbiologie overleeft deze extreme temperaturen echter niet, maar de fyschisiche eigenschappen worden behouden in de keramiek. Dankzij de voornaamste materialen waaruit het is samengesteld (kwarts en mulliet), is EM Super Cera® zeer rijk aan silicium (80% SiO2).

Het is bovendien zeer fijn (7 micron) en wordt gemakkelijk opgenomen door de huidmondjes van de plant. Daardoor ontstaat er een fysieke barrière voor ziekteverwekkers en heeft het een goed effect bij droogtestress.

Cultures et Engrais verts

S’il y a présence d’un couvert végétal, broyez-le au moins 2 semaines avant le semis ou la plantation, et appliquez 10 à 20 L de Microferm dans 300 à 1000 L* d’eau, pendant ou après le broyage.

Au printemps, de préférence par temps humide, apportez une dilution de Microferm , pour effectuer une première colonisation du sol (10 L / 300 à 500 L d’eau / hectare).

Pendant la période de croissance, préférez une solution 1 L de Microferm + 1 L de Previsan S + 100 g de Super Cera C / 100 L d’eau.

Comptez 300 L de solution par hectare à chaque passage, et 4 passages / hectare / an.
En cas de stress (humidité forte, risque de développement de pathogènes), il est préférable d’augmenter la fréquence des apports plutôt que la dose de Microferm par passage

Valorisation des résidus

Pulvérisez le Microferm pendant ou après la récolte sur les résidus de culture.

10 à 20 L de Microferm pour 300 à 1000 L* d’eau / ha / an.

 

Le Microferm est miscible à différents produits phytosanitaires. Rapprochez-vous de votre conseiller pour les connaître.

*La quantité d’eau est à gérer en fonction du climat. Privilégiez une période humide, pour optimiser la colonisation de la matière organique et du sol. Préférez également une eau de pluie ou de puisage, qui sera moins riche en chlore.

Astuce

Il est possible d’installer une pompe sur l’outil utilisé, ou à l’avant du tracteur, pour éviter un passage supplémentaire.

*La quantité d’eau est à gérer en fonction du climat. Privilégiez une période humide, pour optimiser la colonisation de la matière organique et du sol. Préférez également une eau de pluie ou de puisage, qui sera moins riche en chlore.

Bodemstructurering

De structuur van de bodem is gebaseerd op twee complementaire componenten: klei en humus (volledig afgebroken organische stof), waardoor het klei-humuscomplex ontstaat. Door de negatieve lading van het complex kan het zich binden aan verschillende kationen.

Edasil® Kleimineralen zijn kleine kleikorrels (0,5-2 mm).

Edasil® Kleimineralen zijn kleine kleikorrels (0,5-2 mm).Ze zijn een van de essentiële elementen voor de creatie van CAH en een accommodatie voor microbieel leven.

300 tot 1000 kg / ha / jaar
Aan te passen aan de behoeften van uw bodem.

300 tot 1000 kg / ha / jaar
Aan te passen aan de behoeften van uw bodem.

Vergeet compost en denk aan Bokashi (wat in het Japans "goed gefermenteerde organische stof\" betekent)

De productie van Bokashi maakt het mogelijk om alle organische materialen terug te winnen.

Terwijl traditionele compostering is gebaseerd op de oxidatiereactie, is Bokashi gebaseerd op de fermentatiereactie. Het gebruik van het fermentatieproces in plaats van oxidatie heeft vele voordelen, zoals het behoud van koolstof, en dus de terugkeer ervan naar de bodem in plaats van de vervluchtiging in de vorm van CO2. Hierdoor kan de uitstoot van broeikasgassen sterk worden verminderd.

Voeg elk jaar 10 tot 30 ton Bokashi / hectare toe.
Deze hoeveelheid moet worden aangepast aan de behoeften van de bodem enerzijds en het vermogen om organisch materiaal af te breken, anderzijds aan de vochtigheidsgraad van de hoop. 

Voeg elk jaar 10 tot 30 ton Bokashi / hectare toe.
Deze hoeveelheid moet worden aangepast aan de behoeften van de bodem enerzijds en het vermogen om organisch materiaal af te breken, anderzijds aan de vochtigheidsgraad van de hoop. 

Voeg elk jaar 10 tot 30 ton Bokashi / hectare toe.
Deze hoeveelheid moet worden aangepast aan de behoeften van de bodem enerzijds en het vermogen om organisch materiaal af te breken, anderzijds aan de vochtigheidsgraad van de hoop. 

Verhoging van de pH

De pH is erg belangrijk als het gaat om het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Het zal namelijk de beschikbaarheid van voedingsstoffen voor de plant en dus de ontwikkeling ervan beïnvloeden. Het is essentieel om verandering in voedingsstoffen verstandig te kiezen. Bepaalde stoffen, zoals kalk, veroorzaken tijdens inname namelijk een pH-schok (zeer sterke en snelle verhoging van de pH). Door deze schok kan het leven in de bodem niet overleven, omdat het geen tijd heeft om zich aan de verandering aan te passen.

Met de Aegir kan de pH van de grond duurzaam en geleidelijk worden verhoogd, en of op peil gehouden worden zonder schokken te veroorzaken. Aegir bestaat voornamelijk uit calciumcarbonaat (96,1%). Maar het bevat ook een breed scala aan mineralen en sporenelementen die de vruchtbaarheid van de bodem ten goede komen.

500 kg / ha / 3 jaar
Voor het beste resultaat adviseren wij de eerste dosering te verdubbelen, dat wil zeggen 1 ton / ha het eerste jaar.

500 kg / ha / 3 jaar
Voor het beste resultaat adviseren wij de eerste dosering te verdubbelen, dat wil zeggen 1 ton / ha het eerste jaar.

Toevoeging van voedingstoffen

Vulkamingranulaat is de gegranuleerde versie van vulkanisch gesteentepoeder. Vulkamin heeft een hoog absorptievermogen. 

300 tot 1000 kg / ha / jaar

Aan te passen aan de behoeften van uw bodem.

300 tot 1000 kg / ha / jaar

Aan te passen aan de behoeften van uw bodem.

  • Microferm, Aegir, Vulkamin en Edasil® en Bokashi kunnen worden gebruikt in biologische landbouw
  • Het gebruik van het EM Agriton-gamma past perfect in de HVE-benadering (High Environmental Value), door het terugwinnen van de organische stof (bladeren, afval) die in uw bedrijf wordt geproduceerd, daalt uw behoefte aan nieuwe organische of chemische inputs (compost, kunstmest).
  • EM Agriton-producten zijn niet gevaarlijk en vereisen daarom geen persoonlijke beschermingsmiddelen. 
  • De producten in het assortiment zijn niet gevaarlijk voor bijen. Integendeel, Microferm en Super Cera®-poeder kunnen in bijenkorven worden gebruikt.
Product added to wishlist